Ara 08

Yeni parça kontör fiyatlarımız

Merhaba parcakontorbayilik.com müşterileri.

Aralık ayı fiyatlarımız güncellenmiş bulunmaktadır. Yeni fiyatlarımızı listemizden görebilirsiniz. Veya müşteri hizmetlerimizi arayarak sizlere verdiğimiz özel fiyatlardan yararlanabilirsiniz.

Eki 06

Kontör satışında KDV ne kadar

kontör tl alımlarında muhasebe kaydı nasıl oluşturulmalıdır? köntör fişleri üzerinde görülen kdv-öiv görünmemekte. alış tutarı üzerinden kdv-öiv hesaplanmalımı, yoksa alış tutarının tamamı gider olarak mı kayıt altına alınmalıdır?

vergi kanununa göre aşağıdaki görüşür şekilde belirtilmiştir.

katma değer vergisi kanununun 23 üncü maddesinin (f) bendi hükmünün maliye bakanlığı?na verdiği yetkiye dayanarak, gsm operatör şirketleri tarafından sunulan cep telefonu konuşma hizmetlerinden faydalanmak üzere çıkarılan ön ödemeli hazır kartlar da dahil olmak üzere bütün telefon kartı ve jeton satışlarının özel matrah şekline göre vergilendirilmesi uygun görülmüştür. buna göre, perakendeci bayiler tarafından yapılan telefon kartı ve jeton satışlarına ait katma değer vergisinin bayi karına isabet eden katma değer vergisini de ihtiva edecek şekilde perakendeci bayilere telefon kartı ve jeton teslimi yapan kuruluşlar tarafından beyan edilmesi gerekmektedir.

bu durumda bayiler belirtilen kapsamdaki telefon kartı ve jeton satışları için ayrıca vergi hesaplamayacaklardır.

öte yandan telefon kartı ve jeton satışları dahil bütün işlemleri özel matrah şekline göre vergilendirilenlerin katma değer vergisi mükellefiyeti tesis ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

d. özel iletişim vergisi uygulamasi

4481 sayılı kanunun(8 ) 4605 sayılı kanunla(9 ) değişik 8 inci maddesinde özel iletişim vergisinin mükellefinin cep telefonu işletmecileri olduğu, bu verginin katma değer vergisi matrahına dahil edilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

bu hüküm uyarınca cep telefonu işletmecileri tarafından verilen (ön ödemeli kart satışları dahil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetlerine ilişkin olarak özel iletişim vergisi mükellefi olan cep telefonu işletmecilerinin düzenleyeceği faturalarda hesaplanan özel iletişim vergisi katma değer vergisi matrahına dahil edilmeyecektir.

ancak, cep telefonu işletmecilerinin verdiği haberleşme hizmetlerinde kullanılan kartların satışını yapanların, özel iletişim vergisi mükellefi olmamaları nedeniyle cep telefonu işletmecilerinin hesapladığı özel iletişim vergisini katma değer vergisi matrahından indirmeleri söz konusu değildir.